Giới thiệu các giải pháp chăm sóc trẻ tại Texas

Trang web Texas Child Care Solutions do Ủy Ban Nhân Lực Texas Texas lập ra.  Mục đích của Texas Child Care Solutions là cung cấp cho các bậc cha mẹ và các chương trình giữ trẻ cơ hội tiếp cận các nguồn trợ giúp và thông tin để giúp họ đưa ra các lựa chọn có hiểu biết nhằm đáp ứng các nhu cầu về giữ trẻ và chương trình của họ. Texas Child Care Solutions kết nối các phụ huynh và các chương trình giữ trẻ của Texas với thông tin cập nhật về sự phát triển của trẻ em, các ý tưởng và các nguồn trợ giúp thiết thực. Các phụ huynh và chương trình giữ trẻ nắm rõ thông tin, có các kết nối tích cực trong phạm vi cộng đồng thường có khả năng khắc phục những khó khăn và trở ngại liên quan đến việc trông nom chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ hiệu quả hơn.

 

Tuyên bố không nhận trách nhiệm

Trang mạng Texas Child Care Solutions nhằm mục đích cung cấp cho các phụ huynh và các chương trình giữ trẻ điểm khởi đầu để tìm các nguồn trợ giúp và dịch vụ cho con em và gia đình họ. Trang mạng này không phải là danh sách đầy đủ tất cả mọi thông tin và các dịch vụ. Danh sách trên trang mạng không phải là sự gợi ý, thú nhận, hứa hẹn, hay cam kết của các bên thiết lập trang web. Tất cả các đường liên kết đều là cập nhật nhất tính đến thời điểm công bố, và được kiểm tra định kỳ, tuy nhiên có thể thay đổi mà chúng tôi không biết.