Chứng nhận và công nhận chương trình chăm sóc trẻ có chất lượng

Toàn Quốc

Một số chương trình giữ trẻ chọn phấn đấu hướng đến các tiêu chuẩn hoạt động cao hơn và muốn được chứng thực chất lượng.

Trên toàn quốc có nhiều tổ chức nghiệp vụ khuyến khích các tiêu chuẩn chất lượng cao trong giáo dục mầm non:

Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC)

Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA)

Ủy Ban Chứng Nhận Toàn Quốc về Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAC)

Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC)

Hội Đồng Chứng Nhận Chất Lượng (COA)

Các Tiêu Chuẩn Mầm Non Chất Lượng Cognia (QELS)

Hiệp Hội các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI)

Các chương trình Early Head Start và/hoặc Head Start do CCR quản lý

Texas

Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng (QRIS) cho các chương trình chăm sóc trẻ em tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC). Chứng nhận Texas Rising Star có sẵn cho các trung tâm được cấp phép và các cơ sở chăm sóc trẻ em tại nhà được cấp phép và đăng ký đáp ứng các tiêu chí chứng nhận.

Hệ thống chứng nhận Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai sao, Ba sao và Bốn sao) để khuyến khích các chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm đạt được mức chất lượng ngày càng cao hơn.

Nhà cung cấp Texas Rising Star là một chương trình chăm sóc trẻ em có thỏa thuận phục vụ trẻ em nhận được học bổng chăm sóc trẻ em thông qua chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của TWC và đáp ứng các yêu cầu vượt quá Tiêu chuẩn Tối thiểu Cấp phép của Quy định Chăm sóc Trẻ em của Tiểu bang.

Trên khắp Texas, các bậc cha mẹ và gia đình đăng ký cho con cái của họ tham gia các chương trình chăm sóc trẻ em, bao gồm các chương trình tại trung tâm và tại nhà. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ có nguy cơ tham gia các chương trình chăm sóc trẻ em chất lượng cao hơn được chuẩn bị để nhập học nhiều hơn so với những đứa trẻ không tham gia các chương trình chăm sóc trẻ em chất lượng.

Những chương trình chăm sóc trẻ em đạt được chứng nhận Texas Rising Star, cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng vượt quá Tiêu chuẩn tối thiểu của Tiểu bang về trình độ giám đốc và nhân viên, tương tác giữa giáo viên và trẻ em, quản lý chương trình, môi trường học tập trong nhà / ngoài trời, sự tham gia và giáo dục của gia đình, ở vị trí tốt hơn để đóng góp vào sự phát triển sớm của trẻ em. Khi các chương trình chăm sóc trẻ em tiến bộ thông qua các cấp chứng nhận Texas Rising Star, họ đóng góp dần dần nhiều hơn vào sự phát triển của những đứa trẻ mà họ phục vụ hàng ngày.