Các Nguồn thông tin về Dinh dưỡng

Phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em (WIC) — một chương trình về dinh dưỡng giúp phụ nữ mang thai, các bà mẹ mới sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ăn ngon, tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khoẻ thông qua chương trình giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng, danh sách các thực phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ tiếp cận chương trình chăm sóc sức khoẻ dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp

Chương trình Hỗ trợ Bổ sung Dinh dưỡng (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) — một chương trình được liên bang tài trợ để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn mua các thực phẩm dinh dưỡng từ các cửa hàng thực phẩm địa phương

Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia (National School Lunch Program, NSLP) — chương trình bữa ăn cung cấp cho học sinh hội đủ điều kiện với các bữa ăn miễn phí hoặc được giảm giá. Hãy liên hệ với học khu địa phương của quý vị để tìm hiểu cách nộp đơn

ChooseMyPlate.gov — cung cấp thông tin để lập các chế độ ăn lành mạnh hơn bằng nhiều nguồn lực và công cụ

Sức khỏe của con bạn (My Child’s Health)— Các nguồn lực và công cụ giáo dục cho các nhà cung cấp và gia đình để hỗ trợ sức khỏe toàn diện của trẻ em – phát triển não bộ, sức khỏe thể chất, dinh dưỡng, sức khỏe xã hội-cảm xúc, sức khỏe răng miệng, cuộc sống năng động, an toàn và phòng ngừa thương tích.

HealthyChildren.org — (Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ) — Tài nguyên và công cụ giáo dục về nhiều chủ đề sức khỏe và sức khỏe trẻ em, bao gồm dinh dưỡng, thể dục, sức khỏe răng miệng, giấc ngủ, kế hoạch truyền thông, tiêm chủng, phát triển trẻ em và hơn thế nữa.

Office on Women’s Health – Tài nguyên nuôi con bằng sữa mẹ—Tài nguyên giáo dục về nuôi con bằng sữa mẹ do Văn phòng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ về Sức khỏe Phụ nữ cung cấp.

Truy cập Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Sức khỏe Texas để được nhắc nhở về an toàn mùa hè.