Phát triển ở trẻ

Nghiên cứu chot hấy việc chăm sóc và giáo dục mầm non là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và thành công trong tương lai của đứa trẻ. Các chương trình giữ trẻ có rất nhiều kiến thức và nguồn thông tin để giúp các gia đình vượt qua những năm tháng thơ ấu này nhờ sự am hiểu về quá trình phát triển của trẻ em. Mỗi trẻ em phát triển theo cách riêng, do đó những người chăm sóc và giáo viên phải hiểu rất rõ quá trình phát triển thần kinh bất thường và bình thường. Sau đây là một số nguồn trợ giúp để trợ giúp các chương trình giữ trẻ cũng như nhân viên của họ hỗ trợ sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ.

Dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ có thể hỗ trợ các bé từ 0 đến 3 tuổi bị khuyết tật hoặc chậm phát triển.  Các gia đình có trẻ trên 3 tuổi cần liên hệ với học khu ở địa phương của mình. Tìm học khu ở địa phương của quý vị ở đây. (phóng to để xác định Khu vực, Quận, Học khu, địa điểm và thông tin liên lạc của trường cụ thể.)

Trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Hướng dẫn học tập sớm dành cho trẻ sơ sinh, trẻ chập chững biết đi và trẻ ba tuổi của Texas được lập ra để giúp người dân Texas hiểu con của họ cần biết điều gì và có khả năng làm gì ở các thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển của bé.

Hướng dẫn tiền mẫu giáo của Texas được thiết kế theo Bộ tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng thiết yếu của Texas (Kindergarten Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) để theo dõi sự phát triển của trẻ và các chiến lược dạy dỗ trẻ 3-4 tuổi trong lớp học sớm dành cho trẻ.

Hỗ trợ hành vi tích cực có thể là một nguồn lực cần thiết khi làm việc với trẻ nhỏ và những hành vi mang tính thách thức.

5 bước để xây dựng trí não: Những tương tác thú vị và đơn giản giữa người lớn và trẻ nhỏ để giúp tạo ra những kết nối mạnh mẽ trong việc phát triển trí não.

Chương trình Từ 0 đến 3 tuổi – “Ba năm đầu đời là khoảng thời gian phát triển đáng kinh ngạc ở mọi lĩnh vực phát triển của bé. Tìm hiểu xem những mối quan hệ thuở đầu với người chăm sóc có thể thúc đẩy phát triển não bộ khỏe mạnh như thế nào, trẻ nhỏ xây dựng kỹ năng xã hội và cảm xúc như thế nào, và các cách mà quý vị có thể hỗ trợ phát triển ngôn ngữ và kỹ năng từ khi mới sinh.”

Đọc ở đây để biết thêm thông tin về sự phát triển của trẻ em.