Tin tức và sự kiện

Thường xuyên cập nhật các sự kiện, các đề xướng hoạt động của TWC, và các tin tức mới nhất.

TIN TỨC

Hoàn thành quy trình duyệt xét 4 năm của Texas Rising Star để sửa đổi các quy định hướng dẫn về chứng nhận. Các nội dung sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 25 tháng Một, 2021 được thực hiện ngày 1 tháng 9 năm 2021. Để xem thông tin về các nội dung sửa đổi, truy cập trang mạng duyệt xét 4 năm về Texas Rising Star.

Số Liệu Thống Kê dịch vụ Giữ Trẻ là báo cáo bao gồm các dữ liệu cung cấp thông tin tổng quát về Texas Rising Star kể từ tháng Mười 2014. Số Liệu Thống Kê dịch vụ Giữ Trẻ cung cấp thông tin về số lượng cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp, và số lượng cũng như mức phần trăm cơ sở cung cấp dịch vụ này có chứng nhận của Texas Rising Star.  Số liệu này cũng cung cấp thông tin về

  • số lượng trẻ em được phục vụ, và
  • số lượng và mức phần trăm trẻ em chọn một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star.

Có dữ liệu hàng năm và hàng tháng theo khu vực của Ủy Ban hoặc trên toàn tiểu bang.  Dữ liệu được cập nhật theo quý ba tháng.

Cổng Thông Tin về Tình Trạng Có Sẵn Dịch Vụ Giữ Trẻ Texas giúp các gia đình cần dịch vụ giữ trẻ tìm các chương trình mầm non phù hợp và hiện còn chỗ trống. Sẽ mất chưa tới 1 phút để cập nhật thông tin về tình trạng có sẵn chỗ của chương trình mầm non bằng cách sử dụng Mẫu Kiểm Tra Tình Trạng Có Sẵn. Các lợi ích của chương trình mầm non là:

  • Thông tin quảng bá miễn phí về chương trình của quý vị, trong đó bao gồm cả diện chứng nhận Texas Rising Star
  • Thông tin dễ tiếp cận về số chỗ trống hiện tại mà quý vị cập nhật hàng tuần
  • Việc tiếp cận sớm các chương trình mới, chẳng hạn như các chương trình phân phối cho đồ dùng và phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE)

Số phát hành Mùa Hè 2020 là số cuối cùng của Texas Child Care Quarterly. TWC muốn cám ơn đội ngũ nhân viên Texas Child Care Quarterly vì nhiều năm qua đã luôn cam kết và cung cấp nội dung thông tin cho các phụ huynh và giáo viên giữ trẻ mầm non của Texas.  Để đọc các số trước đây, nhấp vào đây

Bản Tin Chăm Sóc Trẻ Em và Học Tập ở Tuổi Mầm Non (Child Care and Early Learning Newsletter) – Đăng ký nhận bản tin này trên trang web của TWC. Nhập địa chỉ email của bạn vào hộp “Đăng ký để nhận thông tin cập nhật lực lượng lao động mà bạn có thể sử dụng”, nhấp vào gửi và chọn “Chăm sóc và Giáo dục Mầm non” làm chủ đề.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊN KHỞI

TWC tài trợ nhiều hoạt động tiên khởi khác nhau ở cấp độ tiểu bang mà nhiều chương trình mầm non trên toàn tiểu bang có thể tham gia.  Các hoạt động tiên khởi hiện tại bao gồm:

Texas Infant Toddler Specialist Network (ITSN): ITSN là một hệ thống tại tiểu bang, hỗ trợ và điều phối công việc của các chuyên gia phục vụ các chương trình mầm non chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, qua việc thành lập một cộng đồng hỗ trợ đồng nghiệp và phát triển nghiệp vụ để giúp các em bé sơ sinh và trẻ mới biết đi có được những trải nghiệm tốt hơn trong lớp học. Để tìm hiểu thêm và tham gia, truy cập trang mạng Texas ITSN website.

Texas Family Child Care Network (FCCN): FCCN là một hệ thống cấp khu vực, hỗ trợ và điều phối hoạt động của các chương trình giữ trẻ tại gia đình (có đăng ký hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động), qua việc thành lập một cộng đồng hỗ trợ đồng nghiệp và phát triển nghiệp vụ để giúp các trẻ em và gia đình mà họ phục vụ có được những trải nghiệm tốt hơn trong lớp học. FCCN sẽ cung cấp các nguồn trợ giúp, huấn luyện, và các dịch vụ miễn phí, bao gồm cả dịch vụ hướng dẫn và tư vấn từ Avance, Inc (Travis County)United Way of Denton County.

Huấn Luyện Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ: Collaborative for Children sẽ cung cấp các hoạt động huấn luyện khu vực, chú trọng đến các phương thức hoạt động kinh doanh được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của các bên quản lý dịch vụ giữ trẻ, chẳng hạn như quản lý kinh doanh, ổn định tài chánh, quản lý nhân sự, tăng cường tuyển dụng và giữ nhân viên, thông tin liên lạc, khuyến khích gia đình và cộng đồng tham gia.

Phát Triển Nghiệp Vụ về Giáo Dục Mầm Non: Các khoản học bổng qua chương trình T.E.A.C.H. dành cho các giáo viên mầm non hội đủ điều kiện để có được văn bằng Cao Đẳng Phát Triển Trẻ Em (Child Development Associate – CDA), Cao Đẳng hoặc Cử Nhân chuyên ngành mầm non hoặc tham gia một chương trình học việc chuyên ngành mầm non.

Uốn Nắn Hành Vi Hư: Green Space Learning sẽ cung cấp hỗ trợ cho các chương trình mầm non về đình chỉ học tập và đuổi học, và uốn nắn hành vi hư cho những trẻ em tham gia chương trình đó.

Giữ Nhân Viên: Together 4 ChildrenStart Early (trước đây là Ounce of Prevention) sẽ cung cấp các hỗ trợ ở cấp độ khu vực cho các chương trình mầm non trong vấn đề giữ nhân viên.

SỰ KIỆN

Bộ phận Chăm sóc Trẻ em & Học tập sớm của TWC tổ chức các sự kiện kiểu hội nghị cho các chương trình học tập sớm được Texas Rising Star chứng nhận nhằm nỗ lực hỗ trợ các nhà giáo dục mầm non đạt được sự phát triển chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu hàng năm. Để biết thêm thông tin về các sự kiện sắp tới, vui lòng truy cập trang web Hội nghị Chăm sóc Trẻ em & Học tập sớm.

Đừng quên nhấp vào đây để biết thêm thông tin về những sự kiện và hoạt động tiên khởi sẽ diễn ra trong tương lai.