Chương trình chăm sóc trẻ có chất lượng là như thế nào?

Nhiều nghiên cứu thấy rằng các chương trình giữ trẻ chất lượng cao có một số đặc điểm chung. Các đặc điểm này có thể giúp phụ huynh lựa chọn dịch vụ hiệu quả hơn cho con em mình vì các đặc điểm này cho biết rất nhiều khả năng đó là chương trình giữ trẻ chất lượng cao. Các yếu tố chỉ báo chất lượng đánh giá các điều kiện thường góp phần khuyến khích một môi trường an toàn, nuôi dưỡng và khuyến khích cho trẻ em. Các yếu tố này là:

  • Tỷ lệ trẻ em/giáo viên thấp
  • Sĩ số nhóm ít
  • Nhân viên có trình độ học vấn cao hơn và thường xuyên được huấn luyện
  • Kinh nghiệm trước đây và học vấn của giám đốc
  • Tỷ lệ thay giáo viên thấp
  • Giáo viên/trẻ em giao tiếp tương tác tích cực
  • Năng lực trình độ hoặc cao hơn các tiêu chuẩn cấp phép tối thiểu
  • Các hoạt động phù hợp với độ tuổi
  • Các phương thức bảo vệ sức khỏe và an toàn hiệu quả

Ngày càng có nhiều trẻ em tham gia môi trường giữ trẻ trong một khoảng thời gian nhất định. Tất cả các trẻ em đều cần một nơi giữ trẻ nơi các em có thể phát triển cùng với những người chăm sóc, là những người hiểu cách khuyến khích trẻ em khôn lớn và phát triển lành mạnh.

Hàng thập kỷ dữ liệu và hoạt động nghiên cứu hiện đang diễn ra đã cho thấy việc đầu tư hiệu quả vào các trải nghiệm học tập chất lượng cao có thể mang lại những lợi ích gì cho trẻ em, bất kể thành phần xuất thân kinh tế xã hội. Những trẻ em có nền tảng tốt từ độ tuổi giáo dục mầm non không chỉ đạt kết quả học tập tốt hơn, mà còn có được các kỹ năng giao tiếp xã hội và cảm xúc cần thiết để thành công trong cuộc sống.

Cách Lựa Chọn Cơ Sở Giữ Trẻ Chất Lượng

Ở Texas, phân ban Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ (CCR) thuộc Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas (HHSC), Ban Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ quản lý tất cả các chương trình giữ trẻ. Điều đặc biệt quan trọng là các bậc phụ huynh và gia đình lựa chọn các chương trình giữ trẻ tại trung tâm hoặc tại gia, được cấp giấy phép hoạt động hoặc đăng ký hoạt động với ban Cấp Phép CCR. Truy cập trang mạng CCR để xác nhận một chương trình giữ trẻ được cấp giấy phép hoạt động hoặc đã đăng ký hoạt động với CCR để hoạt động tại Texas. Để xem lịch sử Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của một chương trình giữ trẻ, trước hết hãy tìm chương trình giữ trẻ đó. Chọn chương trình giữ trẻ từ danh sách kết quả tìm kiếm. Trong trang thông tin chi tiết về chương trình giữ trẻ, kéo trượt xuống mục “Tóm Tắt Quá Trình Tuân Thủ trong 5 Năm” và nhấp vào chữ số cho số lần sai phạm đã bị phạt. Trong trang này, bạn có thể xem tất cả các sai phạm và báo cáo về tất cả các hoạt động thanh tra đã tiến hành trong vòng 5 năm vừa qua. Chọn đường liên kết “Nhấp vào để xem phần mô tả” để xem thông tin chi tiết về sai phạm bị phạt. Nếu có thắc mắc về chương trình giữ trẻ và lịch sử hoặc báo cáo cấp phép hoặc báo cáo thanh tra của chương trình đó, liên lạc với văn phòng địa phương của bạn ở đây: Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ

Việc lựa chọn một chương trình mầm non cho đứa con nhỏ của quý vị là một trong những quyết định quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nhỏ như quý vị có thể cần phải đưa ra. Quý vị có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất ở mức có thể cho quý vị và con quý vị nếu biết rõ quý vị cần gì khi tìm nơi giữ trẻ. Tải xuống “Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh về Lựa Chọn Nơi Giữ Trẻ.”. Đây là tài liệu không mất nhiều thời gian để đọc, nhưng xứng đáng với thời gian bỏ ra!

Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh sẽ giúp bạn bắt đầu tìm kiếm nơi giữ trẻ. Hỏi nhân viên giữ trẻ những câu hỏi quan trọng, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy đây là chương trình chất lượng và học cách đưa ra các lựa chọn tốt nhất cho gia đình của bạn.  Cách Lựa Chọn Chương Trình Giữ Trẻ cũng là nguồn thông tin hữu ích để giúp định hướng trong quá trình lựa chọn.

Sau đây là một số nguồn thông tin trợ giúp khác để giúp bạn lựa chọn:

Tìm một Chương Trình Có Chứng Nhận – Xem bản đồ và danh sách các chương trình giữ trẻ có chứng nhận Texas Rising Star trong khu vực của bạn

Cổng Thông Tin về Tình Trạng Có Sẵn Dịch Vụ Giữ Trẻ Texas: giúp các gia đình cần dịch vụ giữ trẻ tìm các chương trình mầm non phù hợp và hiện còn chỗ trống. Phụ huynh có thểdễ dàng tiếp cận thông tin về các chương trình giữ trẻ trong khu vực địa phương hiện còn chỗ trống*, thông tin này được cập nhật hàng tuần. Phụ huynh cũng có thể xem các chứng nhận và chứng thực về chất lượng, chỗ trống hiện có theo độ tuổi, và đường liên kết tới lịch sử cấp phép và báo cáo thanh tra sức khỏe và an toàn CCR của chương trình đó trên cùng một trang web.