Chất lượng và công nhận

Tại sao dịch vụ giữ trẻ chất lượng lại quan trọng?

Trên toàn tiểu bang Texas, các bậc phụ huynh và gia đình ghi danh cho con em mình vào các chương trình giữ trẻ, trong đó bao gồm cả các chương trình giữ trẻ tại trung tâm và tại gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình giữ trẻ chất lượng cao, các trẻ em có nguy cơ cao sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình giữ trẻ chất lượng.

Với tư cách là chương trình giữ trẻ, quý vị có thể hỏi “chất lượng cao có nghĩa là gì hoặc trông như thế nào” hoặc “chương trình của tôi có đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn về chất lượng cao hay không?  Xem Dịch vụ giữ trẻ chất lượng trông như thế nào? để biết thêm thông tin và các nguồn trợ giúp.

Một cơ sở giữ trẻ có thể được chứng nhận chất lượng như thế nào?

Một chương trình giữ trẻ có thể được chứng nhận chất lượng theo các hướng khác nhau, tùy thuộc vào tình hình tài chánh, tính chất cá nhân và nghề nghiệp, tuy nhiên phương thức quan trọng nhất là qua một chương trình chứng nhận chất lượng của tiểu bang hay một chương trình chứng nhận chất lượng toàn quốc.

TEXAS

Chương trình Texas Rising Star  là một hệ thống đánh giá và cải thiện chất lượng cho các chương trình chăm sóc trẻ em tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC). Chứng nhận Texas Rising Star có sẵn cho licensed centers và licensed và registered child clà các cơ sở h omeđáp ứng các tiêu chí chứng nhận. Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận (hai sao, ba sao và bốn sao) để khuyến khích các chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm đạt được các yêu cầu chứng nhận ngày càng cao hơn dẫn đến cấp độ sao cao hơn.

Một chương trình Texas Rising Star là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thỏa thuận phục vụ trẻ em của Dịch vụ chăm sóc trẻ em TWC và đáp ứng các yêu cầu vượt quá Tiêu chuẩn tối thiểu cấp phép của Quy định chăm sóc trẻ em (CCR) của tiểu bang.

Các chương trình giữ trẻ tự nguyện đạt được chứng nhận Texas Rising Star, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu CCR của Tiểu Bang đối với trình độ năng lực của giám đốc và nhân viên, giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em, quản lý chương trình, môi trường học tập trong nhà/ngoài trời, và sự tham gia của gia đình cũng như giáo dục thông tin cho gia đình, có nhiều khả năng đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong quá trình hướng đến các cấp độ chứng nhận Texas Rising Star, các chương trình giữ trẻ đóng góp dần vào sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ hàng ngày.

TOÀN QUỐC

Có nhiều tổ chức nghiệp vụ toàn quốc quảng bá hoặc khuyến khích các tiêu chuẩn chất lượng cao trong giáo dục mầm non và được Texas Rising Star công nhận:

Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC)

Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA)

Ủy Ban Chứng Nhận Toàn Quốc về Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAC)

Hiệp Hội Quốc Gia về Chứng Nhận Chất Lượng Dịch Vụ Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC)

Cognia (QELS)

Hội Đồng Chứng Nhận Chất Lượng (COA)

Association of Christian Schools International (ACSI)

Các chương trình Early Head Start và/hoặc Head Start do CCR quản lý