Cách Nộp đơn xin Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ

Chấp nhận đơn theo nhiều cách và thay đổi tùy theo từng khu vực nguồn nhân lực.

Vui lòng liên hệ với Workforce Solutions Office (Văn phòng Giải pháp Nhân lực) của quý vị để biết thêm thông tin. Sử dụng bản đồ dưới đây để tìm Workforce Solutions Office tại địa phương của quý vị.

LWDB Map
 1. Workforce Solutions Panhandle (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Panhandle)
 2. Workforce Solutions South Plains (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Nam Plains)
 3. Workforce Solutions North Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Bắc Texas)
 4. Workforce Solutions for North Central Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Trung Bắc Texas)
 5. Workforce Solutions for Tarrant County (Nhà Cung cấp Các giải pháp Nhân lực cho Quận Tarrant)
 6. Workforce Solutions Greater Dallas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Greater Dallas)
 7. Workforce Solutions Northeast Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Đông Bắc Texas)
 8. Workforce Solutions East Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Đông Texas)
 9. Workforce Solutions for West Central Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Trung Tây Texas)
 10. Workforce Solutions Borderplex (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Borderplex)
 11. Workforce Solutions Permian Basin (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Permian Basin)
 12. Workforce Solutions Concho Valley (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Concho Valley)
 13. Workforce Solutions for the Heart of Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực cho Trung tâm Texas)
 14. Workforce Solutions Capital Area (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Khu vực Thủ đô)
 15. Workforce Solutions Rural Capital Area (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Khu vực Thủ đô Nông thôn)
 16. Workforce Solutions Brazos Valley (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Brazos Valley)
 17. Workforce Solutions Deep East Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Vùng Sâu Đông Texas)
 18. Workforce Solutions Southeast Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Đông Nam Texas)
 19. Workforce Solutions Golden Crescent (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Golden Crescent)
 20. Workforce Solutions Alamo (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Alamo)
 21. Workforce Solutions for South Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực cho Nam Texas)
 22. Workforce Solutions of the Coastal Bend (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực của Coastal Bend)
 23. Workforce Solutions Lower Rio Grande Valley (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Lower Rio Grande Valley)
 24. Workforce Solutions Cameron (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Cameron)
 25. Workforce Solutions Texoma (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Texoma)
 26. Workforce Solutions of Central Texas (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Trung tâm Texas)
 27. Workforce Solutions Middle Rio Grande (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Trung Rio Grande)
 28. Workforce Solutions Gulf Coast (Nhà Cung cấp Các Giải pháp Nhân lực Gulf Coast)